Privacyverklaring

Welkom op onze privacyverklaring pagina

Welke gegeven verzamelen wij?

Als bezoekers reacties achterlaten op onze site, verzamelen we de gegevens getoond in het contactformulier.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Dit doen we om te kunnen reageren op uw reactie of vraag.
Uiteraard gebruiken wij uw gegevens uitstuitend voor activiteiten binnen Switch Advies. Uw gegevens zullen niet doorgezet worden naar derden zonder uw schriftelijke toestemming.

Hoe lang we uw gegevens bewaren?

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we eventuele vervolgreacties in de toekomst uitzetten.

Welke rechten je hebt over je data?

Als u een reactie hebt achtergelaten op onze site kan je verzoeken om een overzicht van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat wij alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
Het verzoek om uw gegevens te verwijderen kunt u naar ons mailen.